کامپوزیت

کامپوزیت هاي میکروسکوپی

در اين گروه اجزاء به اندازه اي ريز هستند كه فقط توسط ميكروسكوپ قابل ديدن هستند .

کامپوزیت هاي هیبرید

اين گروه با تركيب بيش از دو نوع مواد ساخته مي شوند . بتن مسلح شده با فولاد از اين دسته مواد است . كامپوزيت هيبريد مي تواند تركيبي از تقويت كننده هاي الياف و ذرات را داشته باشد . نمونه اي از اين دست يك سيستم اپوكسي – گرافيت است كه براي افزايش مقاومت به ضربه ذرات لاستيك به آن افزوده شده است . در اين سيستم ذرات در واقع به عنوان ترك هاي كند شده عمل مي كند تا عليرغم ضعيف شدن ساختار سرعت رشد ترك كاهش يابد .

دسته بندي کامپوزیت ها بر اساس شکل تقویت کننده

- كامپوزيت تقويت شده با ذرات

- كامپوزيت تقويت شده با الياف

- كامپوزيت هاي ساختاري

کامپوزیت هاي تقویت شده با ذرات

در اين دسته از مواد ذرات براي افزايش مدول . كاهش نفوذ پذيري و كاهش شكل پذيري ماتريس به آن افزوده مي شوند . مواد به كار رفته در اين گروه اكثرا ارزان قيمت بوده و فرايند هاي ساخت آن نيز نسبتا آسان است . نمونه هايي از اي ن نوع مواد و carbon black عبارتند از لاستيك خودرو كه تركيب ذرات ماتريس پليمر الاستومر پلي ايزو بوتلين است . نمونه ديگر چدن كروي است كه سمانتيت به شكل كروي درآمده تا قابليت ماشين كاري ماده را بهبود بخشد . نمونه ديگر بتون است كه شن و ماسه نقش ذرات را دارند كه براي افزايش استحكام كششي ، فشاري و برشي سيمان به آن افزوده شده اند .

کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف

الياف تقويت كننده مي توانند از جنس فلز ، سراميك ، شيشه يا پليمرهاي تبديل شده به گرافيت كه بعنوان الياف كربن شناخته مي شود باشند . پيوندهاي كوالانسي قوي در طول الياف باعث داشتن مدول بسيار بالا در اين راستا مي شود . انجام صحيح فرايندهاي روي الياف بسيار مشكل است و موجب نسبتا گران شدن اين دسته از مواد مي شود . نمونه اي از اين دسته كامپوزيتها بدنه هاي بسيار است كه از ترك يب time – trial گران قيمت دوچرخه هاي پليمري ترموست با الياف كربن ساخته شده است . نمونه ديگر اين دسته مواد بدنه اتومبيلهاي مسابقه است كه از تركيب پليمرهاي ترموست و الياف شيشه ساخته مي شود . طول الياف راستاي الياف نسبت به يكديگر ، درصد الياف و توزيع آن تاثير مستقيم برخواص نهايي دارد . راستا و طول الياف برحسب اندازه و نوع تنشها و همچنين سطح هزينه قابل قبول طراحي مي شود سرعتهاي توليد براي كامپوزيتهاي الياف كوتاه بالا است و اشكال پيچيده اي را مي توان با آن توليد كرد كه با تقويت كننده هاي پيوسته امكان پذير نيست .

استحکام کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف

الياف داراي مدول بسيار بالايي در راستاي طولشان هستند ولي در جهت عمود بر آن بسيار ضعيف مي باشند ، لذا اگر همه الياف هم جهت باشند مدول حاصله بستگي به جهت اندازه گيري دارد . در حالت الیاف تک جهته روابط زیر برقرار است : 

Ec = Ef . Vf + Em . Vm  : مدول

استحکام کششی براي بارگذاري طولی :

در اين حالت تغيير كشش الياف و ماتريس يكسان خواهد بود. ( شرايط كرنش برابر ) :

كامپوزيت : c

fiber : f

matrix : m

درصد حجمي : V

استحكام : S

مدول : E

Sc = Sm . Vm + Sf . Vf

Ec = Em . Vm + Ef . Vf

استحکام کششی براي بارگذاري عرضی :

دراين حالت تنش وارده به الياف و ماتريس برابر است ( شرايط تنش برابر است ) :

Ec = Em . Ef / ( Vm . Ef + Vf . Em )

کامپوزیت هاي ساختاري

خواص اين مواد به اجزاي تشكيل دهنده و طراحي هندسي آن بستگي دارد .

- ساختار لايه اي

Sandwich Panel -

اطلاعات تماس |فوتر

  •  ادرس: ایران، تهران -پیروزی
  • تلفن تماس: 6382 - 057 - 0930
  • ایمیل مدیریت: info@chanelume.ir
  • ایمیل سفارش: channelume@gmail.com
  • ارسال تصویر به تلگرام :  6382-057-0930
  • مدیریت :        نقی زاده

نظر کاربران |فوتر

بالا